cleanroom یا clean room

cleanroom یا clean room

بسیاری از افراد تازه وارد به صنعت Cleanroom ، اغلب تعجب می کنند که چرا گاهی اوقات تفاوت هایی در نحوه املای اتاق تمیز می بینند ، یک کلمه یا دو کلمه است ؟ در حالی که یک کلمه "Cleanroom" محبوب ترین اصطلاح در بسیاری از صنایع است و اغلب بالاترین درجه ارتباط را نشان می دهد ، داستان چیزهای بیشتری وجود دارد که ممکن است در ابتدا فکر کنید . دو کلمه "Clean Room" اغلب تنوع اتاق تمیز مورد استفاده در محیط های علمی ، تحقیقاتی همراه با اتاق های تمیز هوافضا است که توسط ناسا و سایر آژانس های فضایی استفاده می شود . مقالاتی در مورد مریخ نورد ، تلسکوپ وب و سایر سفرهای بین ستاره ای بخوانید و اغلب "اتاق تمیز" را خواهید دید .

کاربرد کلین روم آزمایشگاهی

کلین روم آزمایشگاهی در واقع محیطی است که برای تحقیقات علمی و همچنین تولید محصول استفاده می شود و در اینگونه کلین روم ها میزان آلاینده ها به حداقل خود می رسد که در این گونه از کلین روم ها میزان آلاینده ها در هر متر مربعی با یک اندازه خاص تعیین می شود ، در واقع در اینگونه کلین روم هایی محصولات دارویی تولید می شوند و باید مجهز به فیلتر های HEPA و اگر نیاز باشد ULPA و هم چنین سیستم های رطوبت زدا باشد تا از سلامت محصولی که تولید می شود بتوان اطمینان حاصل کرد .

کاربرد کلین روم هوا فضا

صنایع هوا فضا یکی از مهمترین و حساس ترین صنایع است که به کلین روم کلاس A نیاز دارد . آزمایش ها و تحقیقات هوا فضا باید در محیط عاری از میکروب انجام گیرد . تحقیقات و تولید لیزرهای فضایی باید در یک محیط تمیز و ایزوله شده انجام شوند . ابزارهایی که در صنعت هوا فضا به کار می روند نیاز به محیط کنترل شده دارد تا آلاینده ها نتوانند بر روی محصول یا عملکرد آن تاثیر منفی بگذارند . لیزرهایی که در صنعت هوا فضا به کار می روند ، نمونه ای از این تجهیزات هستند . برخی از لیزرها باید با باطری شارژ شوند تا بتوانند در وسیله فضایی مورد استفاده قرار گیرند . برای شارژ کردن به کلین روم نیاز است .

۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | مقالات | محمد رحیمی خواه | بازدید: 148 | 1701843851